Gautama Buddha quotes | 10 quotes van Gautama Buddha

Ben je op zoek naar een Gautama Buddha quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gautama Buddha quotes. Veel leesplezier!

Gautama Buddha quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gautama Buddha verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gautama Buddha quotes:

True love is born from understanding.

NL: Ware liefde komt voort uit begrip.

— Gautama Buddha


To become vegetarian is to step into the stream which leads to nirvana.

NL: Om vegetariër te worden moet je in de stroom stappen die leidt naar nirvana.

— Gautama Buddha


Those who have failed to work toward the truth have missed the purpose of living.

NL: Degenen die niet hebben gewerkt naar de waarheid hebben het doel van het leven gemist.

— Gautama Buddha


What is evil? Killing is evil, lying is evil, slandering is evil, abuse is evil, gossip is evil, envy is evil, hatred is evil, to cling to false doctrine is evil; all these things are evil. And what is the root of evil? Desire is the root of evil, illusion is the root of evil.

NL: Wat is het kwaad? Moorden is kwaad, liegen is kwaad, laster is kwaad, misbruik is kwaad, roddel is kwaad, afgunst is kwaad, haat is kwaad, vastklampen aan valse leer is kwaad; al deze dingen zijn kwaad. En wat is de wortel van het kwaad? Verlangen is de wortel van het kwaad, illusie is de wortel van het kwaad.

— Gautama Buddha


May all that have life be delivered from suffering

NL: M

— Gautama Buddha


However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?

NL: Hoeveel heilige woorden u ook leest, hoeveel u ook spreekt, wat voor goeds zullen ze u doen als u niet op hen handelt?

— Gautama Buddha


All that we are is the result of what we have thought: it is founded on our thoughts and made up of our thoughts. If a man speak or act with an evil thought, suffering follows him as the wheel follows the hoof of the beast that draws the wagon…. If a man speak or act with a good thought, happiness follows him like a shadow that never leaves him.

NL: Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten: het is gebaseerd op onze gedachten en opgebouwd uit onze gedachten. Als een man spreekt of handelt met een kwade gedachte, lijden volgt hem als het wiel volgt de hoef van het beest dat de wagen trekt… Als een man spreekt of handelt met een goede gedachte, dan volgt geluk hem als een schaduw die hem nooit verlaat.

— Gautama Buddha


Let us rise up and be thankful, for if we didn’t learn a lot at least we learned a little, and if we didn’t learn a little, at least we didn’t get sick, and if we got sick, at least we didn’t die; so, let us all be thankful.

NL: Laten we opstaan en dankbaar zijn, want als we niet veel geleerd hebben, hebben we tenminste een beetje geleerd, en als we niet een beetje geleerd hebben, dan zijn we tenminste niet ziek geworden, en als we ziek werden, zijn we tenminste niet gestorven, dus laten we allemaal dankbaar zijn.

— Gautama Buddha


A man is not called wise because he talks and talks again; but if he is peaceful, loving and fearless then he is in truth called wise.

NL: Een mens wordt niet wijs genoemd omdat hij praat en weer praat; maar als hij vredig, liefdevol en onbevreesd is, dan wordt hij in waarheid wijs genoemd.

— Gautama Buddha, The Dhammapada: The Sayings of the Buddha


Even as a solid rock is unshaken by the wind, so are the wise unshaken by praise or blame.

NL: Zelfs als een stevige rots niet wordt geschud door de wind, zo zijn de wijzen onwankelbaar door lof of schuld.

— Gautama Buddha