Gabrielle Zevin quotes | 10 quotes van Gabrielle Zevin

Ben je op zoek naar een Gabrielle Zevin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gabrielle Zevin quotes. Veel leesplezier!

Gabrielle Zevin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gabrielle Zevin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gabrielle Zevin quotes:

Someday, we’ll run into each other again, I know it.Maybe I’ll be older and smarter and just plain better. If that happens,that’s when I’ll deserve you. But now, at this moment, you can’t hook your boat to mine, because I’m liable to sink us both.

NL: Op een dag zullen we elkaar weer tegenkomen, ik weet het.Misschien zal ik ouder en slimmer zijn en gewoon beter. Als dat gebeurt, dan verdien ik je. Maar nu, op dit moment, kun je je boot niet aan de mijne koppelen, want ik kan ons allebei laten zinken.

— Gabrielle Zevin, Memoirs of a Teenage Amnesiac


I wondered if the person who really loves you is the person who knows all your stories, the person who WANTS to know all your stories.

NL: Ik vroeg me af of de persoon die echt van je houdt de persoon is die al je verhalen kent, de persoon die al je verhalen wil weten.

— Gabrielle Zevin, Memoirs of a Teenage Amnesiac


There’s a pleasure to loving someone even when you know there’s no chance in them loving you back. The pain I felt let me know I was still alive.

NL: Er is een genoegen om van iemand te houden, zelfs als je weet dat er geen kans is dat ze ook van jou houden. De pijn die ik voelde liet me weten dat ik nog leefde.

— Gabrielle Zevin, Margarettown


A life isn’t measured in hours and minutes. It’s the quality, not the length.

NL: Een leven wordt niet gemeten in uren en minuten. Het is de kwaliteit, niet de lengte.

— Gabrielle Zevin, Elsewhere


Love stories are written in millimeters and milliseconds with a fast, dull pencil whose marks you can barely see, they are written in miles and eons with a chisel on the side of a mountiantop

NL: Liefdesverhalen zijn geschreven in millimeters en milliseconden met een snel, saai potlood waarvan je nauwelijks kunt zien, ze zijn geschreven in mijlen en aeonen met een beitel aan de zijkant van een mountiantop

— Gabrielle Zevin, Memoirs of a Teenage Amnesiac


…an irresistible of why we read and why we love.We are not quite novels.We are not quite short stories.In the end, we are collected works.

NL: …een onweerstaanbare van waarom we lezen en waarom we houden.We zijn niet helemaal romans.We zijn niet helemaal korte verhalen.Ten slotte zijn we verzameld werken.

— Gabrielle Zevin


Saying you’re through with romance is like saying you’re done with living, Betty. Life is better with a little romance, you know.

NL: Zeggen dat je klaar bent met romantiek is als zeggen dat je klaar bent met leven, Betty. Het leven is beter met een beetje romantiek.

— Gabrielle Zevin, Elsewhere


It’s a tragic fact to die in an accident

NL: Het is een tragisch feit om te sterven in een ongeluk.

— Gabrielle Zevin


Death is a state of mind—many people on Earth spend their entire lives dead.

NL: De dood is een gemoedstoestand. Velen op aarde zijn hun hele leven dood.

— Gabrielle Zevin, Elsewhere


All of these teeth had once been in real, live people. They had talked and smiled and eaten and sang and cursed and prayed. They had brushed and flossed and died. In English class, we read poems about death, but here, right in front of me was a poem about death too.

NL: Al deze tanden waren ooit in echte, levende mensen geweest. Ze hadden gepraat, gelachen, gegeten, gezongen, vervloekt en gebeden. Ze hadden gepoetst en geflost en stierven. In de Engelse les lezen we gedichten over de dood, maar hier, voor mijn neus stond ook een gedicht over de dood.

— Gabrielle Zevin, All These Things I’ve Done