Franz Kafka quotes | 11 quotes van Franz Kafka

Ben je op zoek naar een Franz Kafka quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Franz Kafka quotes. Veel leesplezier!

Franz Kafka quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Franz Kafka verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Franz Kafka quotes:

Love is a drama of contradictions.

NL: Liefde is een drama van tegenstellingen.

— Franz Kafka


May I kiss you then? On this miserable paper? I might as well open the window and kiss the night air.

NL: Mag ik je dan kussen? Op dit ellendige papier? Ik kan net zo goed het raam openen en de nachtlucht kussen.

— Franz Kafka


Yours(now I’m even losing my name – it was getting shorter and shorter all the time and is now: Yours)

NL: Yours(nu ben ik zelfs mijn naam kwijt – het werd steeds korter en korter de hele tijd en is nu: Yours)

— Franz Kafka, Letters to Milena


The meaning of life is that it stops.

NL: De betekenis van het leven is dat het stopt.

— Franz Kafka


He is terribly afraid of dying because he hasn’t yet lived.

NL: Hij is vreselijk bang om te sterven omdat hij nog niet geleefd heeft.

— Franz Kafka


All I am is literature, and I am not able or willing to be anything else.

NL: Alles wat ik ben is literatuur, en ik ben niet in staat of bereid om iets anders te zijn.

— Franz Kafka


Kill me, or you are a murderer.

NL: Dood me, of je bent een moordenaar.

— Franz Kafka


One of the first signs of the beginnings of understanding is the wish to die. This life appears unbearable, another unattainable. One is no longer ashamed of wanting to die; one asks to be moved from the old cell, which one hates, to a new one, which one will only in time come to hate.

NL: Een van de eerste tekenen van het begin van begrip is de wens om te sterven. Dit leven lijkt ondraaglijk, een ander onbereikbaar. Men schaamt zich niet langer om te willen sterven; men vraagt om verplaatst te worden van de oude cel, die men haat, naar een nieuwe cel, die men pas op tijd zal gaan haten.

— Franz Kafka


But what if all the tranquility, all the comfort, all the contentment were now to come to a horrifying end?

NL: Maar wat als alle rust, alle troost, alle tevredenheid nu tot een verschrikkelijk einde zou komen?

— Franz Kafka


In a way, I was safe writing

NL: Op een bepaalde manier was ik veilig aan het schrijven.

— Franz Kafka, Letter to His Father


What is written is merely the dregs of experience.

NL: Wat geschreven wordt is slechts het uitschot van ervaring.

— Franz Kafka