Eckhart Tolle quotes | 11 quotes van Eckhart Tolle

Ben je op zoek naar een Eckhart Tolle quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Eckhart Tolle quotes. Veel leesplezier!

Eckhart Tolle quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Eckhart Tolle verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Eckhart Tolle quotes:

To love is to recognize yourself in another.

NL: Liefde is jezelf herkennen in een ander.

— Eckhart Tolle


The past has no power over the present moment.

NL: Het verleden heeft geen macht over het huidige moment.

— Eckhart Tolle


Life isn’t as serious as the mind makes it out to be.

NL: Het leven is niet zo ernstig als de geest het doet lijken.

— Eckhart Tolle


Realize deeply that the present moment is all you will ever have.

NL: Realiseer je diep dat het huidige moment alles is wat je ooit zult hebben.

— Eckhart Tolle


I have lived with several Zen masters — all of them cats.

NL: Ik heb samengewoond met verschillende Zen-meesters. Allemaal katten.

— Eckhart Tolle, The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment


Can you look without the voice in your head commenting, drawing conclusions, comparing, or trying to figure something out?

NL: Kun je kijken zonder de stem in je hoofd commentaar te geven, conclusies te trekken, te vergelijken, of proberen iets uit te zoeken?

— Eckhart Tolle, A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose


Where there is anger there is always pain underneath.

NL: Waar woede is, is er altijd pijn onder.

— Eckhart Tolle, The Power of Now


Watch any plant or animal and let it teach you acceptance of what is, surrender to the Now.Let it teach you Being.Let it teach you integrity — which means to be one, to be yourself, to be real.Let it teach you how to live and how to die, and how not to make living and dying into a problem.

NL: Kijk naar een plant of dier en laat het je leren accepteren van wat is, geef je over aan het Nu.Laat het je Wezen leren.Laat het je integriteit leren, wat betekent om één te zijn, om jezelf te zijn, om echt te zijn.Laat het je leren hoe je moet leven en hoe je moet sterven, en hoe je niet moet leven en sterven in een probleem.

— Eckhart Tolle, The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment


The primary cause of unhappiness is never the situation, but you thoughts about it. Be aware of the thoughts you are thinking.

NL: De primaire oorzaak van ongeluk is nooit de situatie, maar je denkt erover. Wees je bewust van de gedachten die je denkt.

— Eckhart Tolle, A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose


Death is a stripping away of all that is not you. The secret of life is to “die before you die” — and find that there is no death.

NL: De dood is een verwijdering van alles wat jij niet bent. Het geheim van het leven is om te “sterven voordat je sterft” — en te ontdekken dat er geen dood is.

— Eckhart Tolle


Die before you die and find that there is no death.

NL: Sterf voordat je sterft en zie dat er geen dood is.

— Eckhart Tolle