Dylan Thomas quotes | 10 quotes van Dylan Thomas

Ben je op zoek naar een Dylan Thomas quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dylan Thomas quotes. Veel leesplezier!

Dylan Thomas quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dylan Thomas verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dylan Thomas quotes:

Though lovers be lost, love shall not; And death shall have no dominion.

NL: Hoewel de minnaars verloren zijn, zal de liefde niet zijn; en de dood zal geen heerschappij hebben.

— Dylan Thomas


The only sea I saw Was the seesaw sea With you riding on it. Lie down, lie easy. Let me shipwreck in your thighs.

NL: De enige zee die ik zag was de wipzee met jou erop. Ga liggen, ga liggen. Laat me schipbreuk plegen in je dijen.

— Dylan Thomas, Under Milk Wood


Do not go gentle into that good night,Old age should burn and rave at close of day;Rage, rage against the dying of the light.

NL: Ga niet zacht in die goede nacht, Oude leeftijd moet branden en razen aan het einde van de dag; woede, woede tegen het sterven van het licht.

— Dylan Thomas, Do Not Go Gentle Into That Good Night


An alcoholic is someone you don’t like, who drinks as much as you do.

NL: Een alcoholist is iemand die je niet mag, die net zo veel drinkt als jij.

— Dylan Thomas


A good poem is a contribution to reality. The world is never the same once a good poem has been added to it. A good poem helps to change the shape of the universe, helps to extend everyone’s knowledge of himself and the world around him.

NL: Een goed gedicht is een bijdrage aan de realiteit. De wereld is nooit meer hetzelfde als er eenmaal een goed gedicht aan is toegevoegd. Een goed gedicht helpt om de vorm van het universum te veranderen, helpt om ieders kennis van zichzelf en de wereld om hem heen uit te breiden.

— Dylan Thomas


Time held me green and dyingThough I sang in my chains like the sea.

NL: De tijd hield me groen en stervende… al zong ik in mijn ketenen als de zee.

— Dylan Thomas, Fern Hill


Poetry is not the most important thing in life… I’d much rather lie in a hot bath reading Agatha Christie and sucking sweets.

NL: Poëzie is niet het belangrijkste in het leven… Ik lig liever in een heet bad… Agatha Christie lezen en snoep zuigen.

— Dylan Thomas


And death shall have no dominion.Under the windings of the seaThey lying long shall not die windily;Twisting on racks when sinews give way,Strapped to a wheel, yet they shall not break;Faith in their hands shall snap in two,And the unicorn evils run them through;Split all ends up they shan’t crack;And death shall have no dominion.

NL: En de dood zal geen heerschappij hebben.Onder de kronkelende zee zullen zij lang liggen, zij zullen niet winderig sterven; op racks twistende, wanneer de zenuwen weggaan, vastgebonden aan een wiel, doch zij zullen niet breken; het geloof in hun handen zal in twee scheuren, en de eenhoorn kwaad zal hen doordrijven; Splits hen allen op, zij zullen niet barsten; en de dood zal geen heerschappij hebben.

— Dylan Thomas


[I’m]a freak user of words, not a poet.

NL: Ik ben een freak die woorden gebruikt, geen dichter.

— Dylan Thomas


I sang in my chains like the sea

NL: Ik zong in mijn ketenen als de zee.

— Dylan Thomas