Christopher Moore quotes | 13 quotes van Christopher Moore

Ben je op zoek naar een Christopher Moore quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Christopher Moore quotes. Veel leesplezier!

Christopher Moore quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Christopher Moore verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Christopher Moore quotes:

Love: the sickest of Irony’s sick jokes. The place where logic and order go to die.

NL: Liefde: de ziekste van ironie zieke grappen. De plek waar logica en orde sterven.

— Christopher Moore, Coyote Blue


Love needs room to grow. Like a rose. Or a tumor.

NL: Liefde heeft ruimte nodig om te groeien. Als een roos. Of een tumor.

— Christopher Moore, Fool


People, generally, suck.

NL: Mensen, over het algemeen, zuigen.

— Christopher Moore, The Stupidest Angel: A Heartwarming Tale of Christmas Terror


If you think anyone is sane you just don’t know enough about them.

NL: Als je denkt dat iemand gezond is, weet je er niet genoeg van.

— Christopher Moore, Practical Demonkeeping


There’s some heinous fuckery goin’ on mon.

NL: Er is een of andere gruwelijke klootzak aan de gang.

— Christopher Moore, Fluke: Or, I Know Why the Winged Whale Sings


She’s so small, yet she contains so much evil.

NL: Ze is zo klein, maar ze bevat zoveel kwaad.

— Christopher Moore, Fluke: Or, I Know Why the Winged Whale Sings


I love you above all things, even pie.

NL: Ik hou boven alles van je, zelfs taart.

— Christopher Moore, Fool


I’ve seen more intelligence in the crotch lice of harem whores.

NL: Ik heb meer intelligentie gezien in de kruisluis van harem hoeren.

— Christopher Moore, Practical Demonkeeping


Canada is a myth people made up to entertain children, like the Tooth Fairy. There’s no such place.

NL: Canada is een mythe die mensen verzonnen hebben om kinderen te vermaken, zoals de Tandenfee. Zo’n plek bestaat niet.

— Christopher Moore


Christmas crept into Pine Cove like a creeping Christmas thing: dragging garland, ribbon, and sleigh bells, oozing eggnog, reeking of pine, and threatening festive doom like a cold sore under the mistletoe.

NL: Kerstmis kroop in Pine Cove als een kruipend kerstding: het slepen van bloemenslinger, lint, en slee bellen, het slijmen van eierpunch, stinkt naar dennen, en dreigend feestelijke doom als een koortslip onder de maretak.

— Christopher Moore, The Stupidest Angel: A Heartwarming Tale of Christmas Terror


Oh, sweetie, I’m sorry, you can’t have a baby brother, because that would mean that Daddy had sex, and that’s never going to happen again.

NL: Oh, lieverd, het spijt me, je kunt geen broertje hebben, want dat zou betekenen dat papa seks had, en dat zal nooit meer gebeuren.

— Christopher Moore, A Dirty Job


Routine feeds the illusion of safety…

NL: Routine voedt de illusie van veiligheid…

— Christopher Moore, Lamb: The Gospel According to Biff, Christ’s Childhood Pal


Mr. Asher, you can resist who you are for only so long. Finally, you just decide to go with fate.

NL: Mr Asher, u kunt zich nog maar zo lang verzetten tegen wie u bent. Eindelijk, je besluit gewoon om te gaan met het lot.

— Christopher Moore, A Dirty Job