Chris Mentillo quotes | 22 quotes van Chris Mentillo

Ben je op zoek naar een Chris Mentillo quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Chris Mentillo quotes. Veel leesplezier!

Chris Mentillo quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Chris Mentillo verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Chris Mentillo quotes:

Work hard but work smart.

NL: Werk hard, maar werk slim.

— Chris Mentillo


When looking for a job, ignore (don’t even bother with them) those companies who expect you to literally do everything for them and also fail to mention anything about your pay. This is a huge red flag. Run as fast as you can and don’t look back.

NL: Bij het zoeken naar een baan, negeer (niet eens moeite met hen) die bedrijven die verwachten dat je letterlijk alles voor hen te doen en ook niet te vermelden iets over uw loon. Dit is een enorme rode vlag. Ren zo snel als je kunt en kijk niet achterom.

— Chris Mentillo


Don’t let your past dictate your future,

NL: Laat je verleden je toekomst niet dicteren.

— Chris Mentillo, A True Tale of Horror


A woman does not become whole until she has a baby.

NL: Een vrouw wordt pas heel als ze een baby heeft.

— Chris Mentillo, A True Tale of Horror


A woman does not become whole, until she has a baby.

NL: Een vrouw wordt pas heel als ze een baby heeft.

— Chris Mentillo, Weird Tales of Horror: “Stories From The Dead.”


A women does not become whole, until she has a baby.

NL: Een vrouw wordt pas heel als ze een baby heeft.

— Chris Mentillo


Kurt Cobain was a musical lyric genius. He was the Edgar Allan Poe of songwriting.

NL: Kurt Cobain was een muzikaal genie. Hij was de Edgar Allan Poe van songwriting.

— Chris Mentillo


With Eyes Like Charles Manson, a life similar to H.P Lovecraft, and lyrics like Edgar Allan Poe, Kurt Cobain was the master of horror in music.

NL: Met Eyes Like Charles Manson, een leven vergelijkbaar met H.P Lovecraft, en teksten als Edgar Allan Poe, was Kurt Cobain de meester van horror in de muziek.

— Chris Mentillo


Writers are made, they are not born.

NL: Schrijvers zijn gemaakt, ze zijn niet geboren.

— Chris Mentillo


Don’t ever rely on one job, business contact, etc for your main source of income. Receive multiple sources of income for success.

NL: Vertrouw nooit op één baan, zakelijk contact, enz. voor uw belangrijkste bron van inkomsten. Ontvang meerdere bronnen van inkomsten voor succes.

— Chris Mentillo


Start having more confidence in yourself, and others will do the same.

NL: Begin meer vertrouwen in jezelf te hebben, en anderen zullen hetzelfde doen.

— Chris Mentillo


Stop now and decide to never worry again about what others think about you.

NL: Stop nu en besluit zich nooit meer zorgen te maken over wat anderen over je denken.

— Chris Mentillo


Some of my greatest successes in business are simply the result of taking huge, calculated risks.

NL: Sommige van mijn grootste successen in het bedrijfsleven zijn gewoon het resultaat van het nemen van enorme, berekende risico’s.

— Chris Mentillo


Get out of your comfort zone and go for it. I do this when I apply for lead acting parts in feature movies.

NL: Ga uit je comfort zone en ga ervoor. Ik doe dit als ik solliciteer voor lead acting parts in speelfilms.

— Chris Mentillo


Forget about how old you are, and get busy.

NL: Vergeet hoe oud je bent en maak je druk.

— Chris Mentillo


You can have practically anything you want in this world, if you have great credit.

NL: Je kunt bijna alles hebben wat je wilt in deze wereld, als je veel krediet hebt.

— Chris Mentillo


I can’t help thinking that somewhere in the vast universe, there has to be something better than man – Has to be.

NL: Ik kan het niet helpen te denken dat er ergens in het grote universum… iets beters moet zijn dan de mens.

— Chris Mentillo


Don’t be afraid to express to the world about how you feel… Ask Donald Trump.

NL: Wees niet bang om de wereld te vertellen hoe je je voelt… Vraag maar aan Donald Trump.

— Chris Mentillo


I fear for the safety and well-being of our children.

NL: Ik vrees voor de veiligheid en het welzijn van onze kinderen.

— Chris Mentillo


Try to listen more and talk less.

NL: Probeer meer te luisteren en minder te praten.

— Chris Mentillo


A quotation can often give the best advice.

NL: Een offerte kan vaak het beste advies geven.

— Chris Mentillo


I Can See Nothing But The Bottom Sides of Her Shoes, And Then All Became Ample Dark.

NL: Ik zie niets anders dan de onderkant van haar schoenen, en toen werd alles ruim donker.

— Chris Mentillo