Bob Marley quotes | 14 quotes van Bob Marley

Ben je op zoek naar een Bob Marley quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Bob Marley quotes. Veel leesplezier!

Bob Marley quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Bob Marley verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Bob Marley quotes:

One love, one heart, one destiny.

NL: Eén liefde, één hart, één lot.

— Bob Marley


If she’s amazing, she won’t be easy. If she’s easy, she won’t be amazing. If she’s worth it, you wont give up. If you give up, you’re not worthy. … Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for.

NL: Als ze geweldig is, zal ze niet makkelijk zijn. Als ze makkelijk is, zal ze niet geweldig zijn. Als ze het waard is, geef je het niet op. Als je opgeeft, ben je het niet waard. … De waarheid is dat iedereen je pijn gaat doen. Je moet degene vinden die het waard zijn om voor te lijden.

— Bob Marley, Guitar Chord Songbook – Bob Marley


You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So that’s why I’m scared when you say you love me.

NL: Je zegt dat je van regen houdt, maar je gebruikt een paraplu om eronder te lopen. Je zegt dat je van zon houdt, maar je zoekt beschutting als het schijnt. Je zegt dat je van wind houdt, maar als het komt, doe je je ramen dicht. Daarom ben ik bang als je zegt dat je van me houdt.

— Bob Marley


There will never be no love at all.

NL: Er zal nooit helemaal geen liefde zijn.

— Bob Marley


Who are you to judge the life I live?I know I’m not perfect-and I don’t live to be-but before you start pointing fingers…make sure you hands are clean!

NL: Wie ben jij om het leven dat ik leef te beoordelen?Ik weet dat ik niet perfect ben-en ik leef niet om te zijn-maar voordat je begint te wijzen vingers… zorg ervoor dat je handen schoon zijn!

— Bob Marley


Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.

NL: Beter om te sterven vechtend voor vrijheid dan een gevangene te zijn alle dagen van je leven.

— Bob Marley


Though the road’s been rocky it sure feels good to me.

NL: Hoewel de weg rotsachtig is, voelt het goed voor mij.

— Bob Marley


In high seas or in low seas,I’m gonna be your friend…I’m gonna be your friend.In high tide or in low tide,I’ll be by your side…I’ll be by your side.

NL: In volle zee of in laagwater, zal ik je vriend zijn…ik zal je vriend zijn… bij hoogwater of bij laagwater, ik zal aan je zijde staan…ik zal aan je zijde staan.

— Bob Marley


None but ourselves can free our minds.

NL: Alleen onszelf kan onze geest bevrijden.

— Bob Marley


Don’t give up the fight,Stand up for your rights.

NL: Geef het gevecht niet op, sta op voor je rechten.

— Bob Marley


Don’t forget your history nor your destiny

NL: Vergeet je geschiedenis en je lot niet.

— Bob Marley


Don’t Gain The World & Lose Your Soul, Wisdom Is Better Than Silver Or Gold.

NL: Verdien niet de wereld en verlies je ziel, wijsheid is beter dan zilver of goud.

— Bob Marley


Just because you are happy it does not mean that the day is perfect but that you have looked beyond its imperfections

NL: Gewoon omdat je gelukkig bent betekent het niet dat de dag perfect is, maar dat je voorbij de onvolkomenheden hebt gekeken

— Bob Marley


Money is numbers and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end.

NL: Geld is getallen en cijfers eindigen nooit. Als er geld voor nodig is om gelukkig te zijn, zal je zoektocht naar geluk nooit eindigen.

— Bob Marley