Bob Dylan quotes | 10 quotes van Bob Dylan

Ben je op zoek naar een Bob Dylan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Bob Dylan quotes. Veel leesplezier!

Bob Dylan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Bob Dylan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Bob Dylan quotes:

The future for me is already a thing of the past -You were my first love and you will be my last

NL: De toekomst voor mij is al een ding van het verleden – Je was mijn eerste liefde en je zal mijn laatste zijn

— Bob Dylan, Bob Dylan – Love and Theft: Piano/Vocal/Guitar


You can never be wise and be in love at the same time.

NL: Je kunt nooit wijs zijn en tegelijkertijd verliefd zijn.

— Bob Dylan


Life is more or less a lie, but then again, that’s exactly the way we want it to be.

NL: Het leven is min of meer een leugen, maar aan de andere kant, dat is precies zoals we willen dat het is.

— Bob Dylan


It frightens me, the awful truth, of how sweet life can be…

NL: Het maakt me bang, de vreselijke waarheid, hoe lief het leven kan zijn…

— Bob Dylan


I define nothing. Not beauty, not patriotism. I take each thing as it is, without prior rules about what it should be.

NL: Ik definieer niets. Geen schoonheid, geen patriottisme. Ik neem alles zoals het is, zonder voorafgaande regels over wat het zou moeten zijn.

— Bob Dylan


All I can be is me- whoever that is.

NL: Ik kan alleen mezelf zijn, wie dat ook is.

— Bob Dylan


He not busy being born is busy dying.

NL: Hij heeft het niet druk om geboren te worden, maar om te sterven.

— Bob Dylan


Sometimes it’s not enough to know what things mean, sometimes you have to know what things don’t mean.

NL: Soms is het niet genoeg om te weten wat dingen betekenen, soms moet je weten wat dingen niet betekenen.

— Bob Dylan


I had no time for romance. I turned away from the window, from the wintry sun, crossed through the room, went to the stove and made and poured myself a cup of hot chocolate and then clicked on the radio

NL: Ik had geen tijd voor romantiek. Ik draaide weg van het raam, van de winterse zon, door de kamer, ging naar het fornuis en maakte en schonk mezelf een kopje warme chocolademelk en klikte vervolgens op de radio

— Bob Dylan, Chronicles, Vol. 1


look, you know i don’t wanna come on ungrateful, but that warren report, you know as well as me, just didn’t make it. You know, like they might as well have asked some banana salesman from des moines, who was up in toronto on the big day, if he saw anyone around looking suspicious/…

NL: Kijk, je weet dat ik niet ondankbaar wil zijn, maar dat warren rapport, je weet net zo goed als ik, heeft het niet gehaald. Alsof ze net zo goed een bananenverkoper uit Des Moines hadden kunnen vragen, die op de grote dag in Toronto was, of hij iemand verdacht zag…

— Bob Dylan, Tarantula