Bernard Kelvin Clive quotes | 11 quotes van Bernard Kelvin Clive

Ben je op zoek naar een Bernard Kelvin Clive quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Bernard Kelvin Clive quotes. Veel leesplezier!

Bernard Kelvin Clive quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Bernard Kelvin Clive verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Bernard Kelvin Clive quotes:

Give people room to be what God created them to be, don’t force them to fit into your own mold

NL: Geef mensen ruimte om te zijn wat God ze geschapen heeft om te zijn, dwing ze niet om in je eigen vorm te passen

— Bernard Kelvin Clive


Masters today, were Starters Yesterday, so begin now.

NL: Masters vandaag, waren Starters gisteren, dus begin nu.

— Bernard Kelvin Clive


Don’t expect the world to dish you your wishes, go out and serve yourself.

NL: Verwacht niet dat de wereld je wensen zal uitdelen, ga naar buiten en dien jezelf.

— Bernard Kelvin Clive


Today, just take time to smell the roses, enjoy those little things about your life, your family, spouse, friends, job. Forget about the thorns -the pains and problems they cause you – and enjoy life

NL: Vandaag, neem gewoon de tijd om de rozen te ruiken, geniet van die kleine dingen over je leven, je familie, echtgenoot, vrienden, werk. Vergeet de doornen – de pijnen en problemen die ze veroorzaken – en geniet van het leven

— Bernard Kelvin Clive, Your Dreams Will Not Die


I’m not in pursuit of happiness, I’m happiness in pursuit; ready to happen everywhere I go.

NL: Ik ben niet op zoek naar geluk, ik ben gelukkig in achtervolging, klaar om overal te gebeuren waar ik ga.

— Bernard Kelvin Clive


I’ve learned that no matter how inspired, fired up and motivated you might be, the dark clouds will always set in

NL: Ik heb geleerd dat het maakt niet uit hoe geïnspireerd, opgewonden en gemotiveerd je zou kunnen zijn, de donkere wolken zullen altijd in

— Bernard Kelvin Clive, Your Dreams Will Not Die


Don’t build your dreams on the opinions of men but on the promises of God

NL: Bouw je dromen niet op de meningen van de mensen, maar op de beloften van God.

— Bernard Kelvin Clive


There are times that all you need is someone who will listen to you without judging you — not telling you what you should have done or should do, but simply, listening to you

NL: Er zijn momenten dat alles wat je nodig hebt is iemand die naar je zal luisteren zonder te oordelen je niet vertellen wat je had moeten doen of moeten doen, maar gewoon, luisteren naar je

— Bernard Kelvin Clive


Without the rocks, the streams will lose their song

NL: Zonder de rotsen zullen de beekjes hun liedje verliezen.

— Bernard Kelvin Clive


Permit no one to define you by your mistakes or your past

NL: Laat niemand je definiëren door je fouten of je verleden.

— Bernard Kelvin Clive


Never let the occasional delays in your life dampen your dreams

NL: Laat nooit af en toe vertragingen in je leven je dromen dempen.

— Bernard Kelvin Clive