Benjamin Franklin quotes | 18 quotes van Benjamin Franklin

Ben je op zoek naar een Benjamin Franklin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Benjamin Franklin quotes. Veel leesplezier!

Benjamin Franklin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Benjamin Franklin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Benjamin Franklin quotes:

Many people die at twenty five and aren’t buried until they are seventy five.

NL: Veel mensen sterven op vijfentwintig en worden pas begraven als ze vijfenzeventig zijn.

— Benjamin Franklin


He that can have patience can have what he will.

NL: Hij die geduld kan hebben, kan krijgen wat hij wil.

— Benjamin Franklin


A Penny Saved is a Penny Earned

NL: Een Penny Saved is een Penny Earned

— Benjamin Franklin


Happiness depends more on the inward disposition of mind than on outward circumstances.

NL: Geluk hangt meer af van de innerlijke instelling van de geest dan van uiterlijke omstandigheden.

— Benjamin Franklin


If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth writing.

NL: Als je niet zou worden vergeten, zodra je dood en verrot bent, ofwel schrijf dingen die de moeite waard zijn om te lezen, of doe dingen die de moeite waard zijn om te schrijven.

— Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanack


In wine there is wisdom, in beer there is Freedom, in water there is bacteria.

NL: In wijn is wijsheid, in bier is er Vrijheid, in water zijn er bacteriën.

— Benjamin Franklin


I didn’t fail the test, I just found 100 ways to do it wrong.

NL: Ik ben niet gezakt voor de test, ik vond gewoon 100 manieren om het verkeerd te doen.

— Benjamin Franklin


Hide not your talents, they for use were made,What’s a sundial in the shade?

NL: Verberg je talenten niet, ze zijn gebruikt. Wat is een zonnewijzer in de schaduw?

— Benjamin Franklin


Lost Time is never found again.

NL: Verloren tijd wordt nooit meer gevonden.

— Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanack


If a man could have half of his wishes, he would double his troubles.

NL: Als een man de helft van zijn wensen kon hebben, zou hij zijn problemen verdubbelen.

— Benjamin Franklin


An ounce of prevention is worth a pound of cure.

NL: Een gram preventie is een pond genezing waard.

— Benjamin Franklin


The best way to see Faith is to shut the eye of Reason.

NL: De beste manier om Faith te zien is het oog van de rede sluiten.

— Benjamin Franklin


Tis easier to suppress the first desire than to satisfy all that follow it.

NL: Het is makkelijker om het eerste verlangen te onderdrukken dan te voldoen aan alles wat het volgt.

— Benjamin Franklin


Vessels large may venture more, But little boats should keep near shore.

NL: Grote schepen kunnen meer wagen, maar kleine boten moeten dicht bij de kust blijven.

— Benjamin Franklin, The Way to Wealth


Ohne Gedankenfreiheit gibt es keine Weisheit. Und ohne Redefreiheit keine öffentliche Freiheit.

NL: Zonder vrijheid van gedachte is er geen wijsheid. En zonder vrijheid van meningsuiting, geen publieke vrijheid.

— Benjamin Franklin


The U.S. Constitution doesn’t guarantee happiness, only the pursuit of it. Your have to catch up with it yourself.

NL: De Amerikaanse grondwet garandeert geen geluk, alleen het nastreven ervan. Je moet het zelf inhalen.

— Benjamin Franklin


Fear not death for the sooner we die, the longer we shall be immortal.

NL: Vrees de dood niet voor hoe eerder we sterven, hoe langer we onsterfelijk zullen zijn.

— Benjamin Franklin


It’s better to swim in the sea belowThan to swing in the air and feed the crow,Says jolly Ned Teach of Bristol.

NL: Het is beter om in de zee te zwemmen dan in de lucht te zwaaien en de kraai te voeden,Says jolly Ned Teach van Bristol.

— Benjamin Franklin