Auliq Ice quotes | 14 quotes van Auliq Ice

Ben je op zoek naar een Auliq Ice quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Auliq Ice quotes. Veel leesplezier!

Auliq Ice quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Auliq Ice verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Auliq Ice quotes:

Wisdom is the best gift you can ever build. It gets you to unimagined heights and knowledge follows it.

NL: Wijsheid is het beste cadeau dat je ooit kunt bouwen. Het brengt je tot onvoorstelbare hoogten en kennis volgt het.

— Auliq Ice


I know that I do not know, and uncertainty, certainly, is the cruelest of words.

NL: Ik weet dat ik het niet weet, en onzekerheid is zeker de wreedste woorden.

— Auliq Ice


Earn Nicely, spend wisely and you will live happily.

NL: Verdien goed, breng verstandig door en je zult gelukkig leven.

— Auliq Ice


Manners and politeness will never become old-fashioned.

NL: Mannen en beleefdheid zullen nooit ouderwets worden.

— Auliq Ice


Happy people tend to be those who take pleasure in simple things.

NL: Gelukkige mensen hebben de neiging om degenen te zijn die plezier hebben in eenvoudige dingen.

— Auliq Ice


Happiness changes the way you see the world.

NL: Geluk verandert de manier waarop je de wereld ziet.

— Auliq Ice


This life-enhancing, happiness-inducing miracle drug that does, in fact, ruthlessly kill its enemies—you’ve guessed it—is gratitude.

NL: Deze levensverbeterende, gelukwekkende wonderdrug die, in feite, meedogenloos zijn vijanden doodt… je hebt geraden dat het een dankbaarheid is.

— Auliq Ice


Be open about your thoughts, ideas, and desires and you will be right with your decisions.

NL: Wees open over je gedachten, ideeën en verlangens en je zult gelijk hebben met je beslissingen.

— Auliq Ice


Where Love Leads, Hatred Cannot Follow.

NL: Waar Liefde leidt, kan Haat niet volgen.

— Auliq Ice


Happiness is long-lasting, a condition of the soul, the foundation on which the circumstances of life are experienced, endured, or enjoyed.

NL: Geluk is langdurig, een voorwaarde van de ziel, de basis waarop de omstandigheden van het leven worden ervaren, verdragen of genoten.

— Auliq Ice


Happiness is the condition of who we are and how we think and what we believe and how we live.

NL: Geluk is de voorwaarde van wie we zijn en hoe we denken en wat we geloven en hoe we leven.

— Auliq Ice


Gratitude changes us.

NL: Dankbaarheid verandert ons.

— Auliq Ice, The Secret of Greatness


Life, is a chess game you win or loose, but just keep playing.

NL: Het leven, is een schaakspel dat je wint of verliest, maar blijf gewoon spelen.

— Auliq Ice


Where there is love, things roll.

NL: Waar liefde is, rollen de dingen.

— Auliq Ice