Arthur Conan Doyle quotes | 13 quotes van Arthur Conan Doyle

Ben je op zoek naar een Arthur Conan Doyle quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Arthur Conan Doyle quotes. Veel leesplezier!

Arthur Conan Doyle quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Arthur Conan Doyle verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Arthur Conan Doyle quotes:

A man always finds it hard to realize that he may have finally lost a woman’s love, however badly he may have treated her.

NL: Een man vindt het altijd moeilijk om te beseffen dat hij eindelijk de liefde van een vrouw verloren kan hebben, hoe slecht hij haar ook behandeld kan hebben.

— Arthur Conan Doyle, The Musgrave Ritual


Life is infinitely stranger than anything which the mind of man could invent.

NL: Het leven is oneindig vreemder dan alles wat de geest van de mens zou kunnen verzinnen.

— Arthur Conan Doyle, A Case of Identity


When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth.

NL: Wanneer jullie alles hebben geëlimineerd wat onmogelijk is, dan moet wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid zijn.

— Arthur Conan Doyle, The Case-Book of Sherlock Holmes


It is a great thing to start life with a small number of really good books which are your very own.

NL: Het is geweldig om het leven te beginnen met een klein aantal echt goede boeken die je eigen zijn.

— Arthur Conan Doyle


The love of books is among the choicest gifts of the gods.

NL: De liefde voor boeken behoort tot de beste gaven van de goden.

— Arthur Conan Doyle


Is there any point to which you would wish to draw my attention?’ ‘To the curious incident of the dog in the night-time.’ ‘The dog did nothing in the night-time.”That was the curious incident,’ remarked Sherlock Holmes.

NL: Is er een punt waarop jullie mijn aandacht zouden willen vestigen?” Op het nieuwsgierige incident van de hond in de nacht. De hond deed niets’s nachts.’Dat was het merkwaardige incident,’ merkte Sherlock Holmes op.

— Arthur Conan Doyle, Silver Blaze


I’m not a psychopath, I’m a high-functioning sociopath. Do your research.

NL: Ik ben geen psychopaat, ik ben een hoogfunctionerende sociopaat. Doe je onderzoek.

— Arthur Conan Doyle


There are always some lunatics about. It would be a dull world without them.

NL: Er zijn altijd wat gekken. Zonder hen zou het een saaie wereld zijn.

— Arthur Conan Doyle, The Red Headed League


It is easy to be wise after the event.

NL: Het is gemakkelijk om verstandig te zijn na het evenement.

— Arthur Conan Doyle, The Complete Sherlock Holmes


A sandwich and a cup of coffee, and then off to violin-land, where all is sweetness and delicacy and harmony.

NL: Een broodje en een kop koffie, en dan naar vioolland, waar alles zoetheid en delicatesse en harmonie is.

— Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes


Picnics are very dear to those who are in the first stage of the tender passion.

NL: Picknicks zijn zeer dierbaar voor degenen die zich in de eerste fase van de tedere passie bevinden.

— Arthur Conan Doyle


It is only goodness which gives extras, and so I say again that we have much to hope from the flowers.

NL: Het is alleen maar goedheid die extra’s geeft, en dus zeg ik nogmaals dat we veel te hopen hebben van de bloemen.

— Arthur Conan Doyle, The Naval Treaty


I think that I had better go, Holmes.””Not a bit, doctor. Stay where you are. I am lost without my Boswell.

NL: Ik denk dat ik beter kan gaan, Holmes.”Niet een beetje, dokter. Blijf waar je bent. Ik ben verdwaald zonder mijn Boswell.

— Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes