Anne Sexton quotes | 11 quotes van Anne Sexton

Ben je op zoek naar een Anne Sexton quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Anne Sexton quotes. Veel leesplezier!

Anne Sexton quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Anne Sexton verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Anne Sexton quotes:

Watch out for intellect,because it knows so much it knows nothingand leaves you hanging upside down,mouthing knowledge as your heartfalls out of your mouth.

NL: Kijk uit voor intellect, want het weet zo veel dat het niets weet en laat je ondersteboven hangen, met kennis als je hart uit je mond valt.

— Anne Sexton, The Complete Poems


Live or die, but don’t poison everything.

NL: Leven of sterven, maar niet alles vergiftigen.

— Anne Sexton


Death, I need my little addiction to you. I need that tiny voice who, even as I rise from the sea, all woman, all there, says kill me, kill me.

NL: Dood, ik heb mijn kleine verslaving aan jou nodig. Ik heb die kleine stem nodig die, zelfs als ik uit de zee verrijs, alle vrouwen, allemaal daar, zegt, dood me, dood me.

— Anne Sexton


As it has been said:Love and a coughcannot be concealed.Even a small cough.Even a small love.

NL: Zoals gezegd: Liefde en een hoest kan niet worden verborgen.Zelfs een kleine hoest.Zelfs een kleine liefde.

— Anne Sexton


I am stuffing your mouth with yourpromises and watching you vomit them out upon my face.

NL: Ik vul je mond met je beloftes en zie hoe je ze op mijn gezicht uitkotst.

— Anne Sexton, The Complete Poems


Saints have no moderation, nor do poets, just exuberance.

NL: Heiligen hebben geen gematigdheid, dichters ook niet, alleen uitbundigheid.

— Anne Sexton


Only my books anoint me, and a few friends, those who reach into my veins.

NL: Alleen mijn boeken zalven mij, en een paar vrienden, degenen die in mijn aderen reiken.

— Anne Sexton, The Complete Poems


I am God, la de dah.

NL: I am God, die van dah.

— Anne Sexton, The Complete Poems


Fee-fi-fo-fum -Now I’m borrowed.Now I’m numb.

NL: Nu ben ik geleend. Nu ben ik gevoelloos.

— Anne Sexton


That’s what I do: I make coffee and occasionally succumb to suicidal nihilism. But you shouldn’t worry — poetry is still first. Cigarettes and alcohol follow

NL: Dat is wat ik doe: Ik maak koffie en af en toe bezwijken aan suïcidaal nihilisme. Maar je moet je geen zorgen maken… poëzie is nog steeds de eerste. Sigaretten en alcohol volgen

— Anne Sexton


The grass as bristly and stout as chives and me wondering when the ground will break and me wondering how anything fragile survives

NL: Het gras zo brutaal en stout als bieslook en ik vraag me af wanneer de grond zal breken en ik me af hoe iets fragiels overleeft

— Anne Sexton