Ana Claudia Antunes quotes | 12 quotes van Ana Claudia Antunes

Ben je op zoek naar een Ana Claudia Antunes quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ana Claudia Antunes quotes. Veel leesplezier!

Ana Claudia Antunes quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ana Claudia Antunes verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ana Claudia Antunes quotes:

Well, there would be no sound if we shout on the background.

NL: Er zou geen geluid zijn als we op de achtergrond schreeuwen.

— Ana Claudia Antunes, The Tao of Physical and Spiritual


Life always gives us another change: It’s called “To Move On”.

NL: Het leven geeft ons altijd een andere verandering: Het heet “Om verder te gaan.”

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


Because it’s worth dreaming and expecting the best from you and others, because once you fulfill your dreams you can make other people happy as well.

NL: Omdat het de moeite waard is om te dromen en het beste van jou en anderen te verwachten, want als je eenmaal je dromen vervult kun je ook andere mensen gelukkig maken.

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


All changes are positive, just look in the bright side, always and you find the pearl that lies beneath in the sand and a sunny way is there ahead for you!:)

NL: Alle veranderingen zijn positief, kijk gewoon naar de zonnige kant, altijd en je vindt de parel die eronder ligt in het zand en een zonnige manier is er voor je!:)

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


Don’t pay attention to people Who tell you can’t do it at lenght. Trusting your own instincts Can lead to what’s quintessential. Make their limitation be your strenght. You might as well contradict them And then reach your full potential.

NL: Let niet op mensen die zeggen dat je het niet op lengte kunt doen. Vertrouwen op je eigen instinct kan leiden tot wat essentieel is. Zorg dat hun beperking je kracht is. Je kunt ze net zo goed tegenspreken en dan je volledige potentieel bereiken.

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


There’s no greater joy than being able to touch People’s hearts.

NL: Er is geen grotere vreugde dan in staat zijn om de harten van mensen aan te raken.

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


Everyone smiles in the same language, Happiness knows no frontiers, no age. No difference thar makes us feel apart if a smile can win even a broken heart.

NL: Iedereen lacht in dezelfde taal, geluk kent geen grenzen, geen leeftijd. Geen verschil dhar maakt ons uit elkaar voelen als een glimlach kan winnen zelfs een gebroken hart.

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


Faith is not to believe Or pray that Providence Will help a chieve Anything we want, But to liv eWith confidence That God will do for us Everything we need.

NL: Geloof is niet te geloven of te bidden dat Voorzienigheid zal helpen een chieve Alles wat we willen, maar te leven eMet vertrouwen dat God zal doen voor ons Alles wat we nodig hebben.

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


True love is like little roses, sweet, fragrant in small doses.

NL: Ware liefde is als kleine rozen, zoet, geurig in kleine doses.

— Ana Claudia Antunes, Pierrot & Columbine


Let it shine, the light in you. Oh, and that’s delighting me! Various colors shining through. Elated, it fills my soul with ecstasy.

NL: Laat het schijnen, het licht in je. Oh, en dat is verrukkelijk voor mij! Verschillende kleuren die er doorheen schijnen. Opgetogen, het vult mijn ziel met extase.

— Ana Claudia Antunes, A-Z of Happiness: Tips for Living and Breaking Through the Chain that Separates You from Getting That Dream Job


Our body is a sacred temple A place to connect with people. As we aren’t staying any younger We might as well keep it stronger.

NL: Ons lichaam is een heilige tempel Een plek om verbinding te maken met mensen. Omdat we niet jonger blijven… kunnen we het net zo goed sterker houden.

— Ana Claudia Antunes, The Tao of Physical and Spiritual


We may not stay quick, If we are weak or sage, but a lot can squeak As we start to age.

NL: We kunnen niet snel blijven, als we zwak of wijs zijn, maar veel kan piepen als we ouder worden.

— Ana Claudia Antunes, The Tao of Physical and Spiritual