Amit Kalantri quotes | 118 quotes van Amit Kalantri

Ben je op zoek naar een Amit Kalantri quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Amit Kalantri quotes. Veel leesplezier!

Amit Kalantri quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Amit Kalantri verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Amit Kalantri quotes:

I cannot compromise my respect for your love. You can keep your love, I will keep my respect.

NL: Ik kan mijn respect voor je liefde niet in gevaar brengen. Jij mag je liefde houden, ik zal mijn respect bewaren.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Before this generation lose the wisdom, one advice – read books.

NL: Voordat deze generatie de wijsheid verliest, één advies – lees boeken.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Fail soon so that you can succeed sooner.

NL: Faal snel zodat je sneller kunt slagen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Today it is cheaper to start a business than tomorrow.

NL: Vandaag is het goedkoper om een bedrijf te beginnen dan morgen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


To a farmer dirt is not a waste, it is wealth.

NL: Voor een boer is vuil geen verspilling, het is rijkdom.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


If the farmer is rich, then so is the nation.

NL: Als de boer rijk is, dan is de natie dat ook.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A farmer is a magician who produces money from the mud.

NL: Een boer is een goochelaar die geld produceert uit de modder.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Networking isn’t how many people you know, it’s how many people know you.

NL: Netwerken is niet hoeveel mensen je kent, maar hoeveel mensen je kennen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


An entrepreneur with strong network makes money even when he is asleep.

NL: Een ondernemer met een sterk netwerk verdient geld, zelfs als hij slaapt.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Someone needs to fight, someone needs to sacrifice, someone needs to inspire, someone needs to be a hero.

NL: Iemand moet vechten, iemand moet offers brengen, iemand moet inspireren, iemand moet een held zijn.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


I think of you only twice a day – when I am alone and when I am with someone else.

NL: Ik denk maar twee keer per dag aan je als ik alleen ben en als ik met iemand anders ben.

— Amit Kalantri, I Love You Too


I have a question for you. “If your shadow is the second most beautiful thing in the world, which is the first?”.

NL: Ik heb een vraag voor je. “Als je schaduw het op één na mooiste ding ter wereld is, wat is dan het eerste?”.

— Amit Kalantri, I Love You Too


I always have many roads to travel, but I take the one which leads to you.

NL: Ik heb altijd veel wegen om te reizen, maar ik neem degene die naar jou leidt.

— Amit Kalantri, I Love You Too


There is no cosmetic to gain a beauty like yours.

NL: Er is geen cosmetische om een schoonheid als de jouwe te krijgen.

— Amit Kalantri, I Love You Too


I am sure that God has given all his time in making you, the remaining human race has been created in haste.

NL: Ik ben er zeker van dat God al zijn tijd heeft gegeven om jullie te maken, het resterende menselijke ras is in haast geschapen.

— Amit Kalantri, I Love You Too


Seeing the mud around a lotus is pessimism, seeing a lotus in the mud is optimism.

NL: Het zien van de modder rond een lotus is pessimisme, het zien van een lotus in de modder is optimisme.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


When wealth goes only happiness goes, when health goes even the hope goes.

NL: Als rijkdom gaat alleen geluk gaat, als gezondheid gaat zelfs de hoop gaat.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


If you can’t impress them with your argument, impress them with your actions.

NL: Als je ze niet kunt imponeren met je argument, indruk ze dan met je acties.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Politeness is the first thing people lose once they get the power.

NL: Beleefdheid is het eerste wat mensen verliezen als ze eenmaal de macht hebben.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


With discipline, you can lose weight, you can excel in work, you can win the war.

NL: Met discipline kun je gewicht verliezen, je kunt uitblinken in werk, je kunt de oorlog winnen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Anger gets you into trouble, ego keeps you in trouble.

NL: Woede brengt je in de problemen, ego houdt je in de problemen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Arrogant men with knowledge make more noise from their mouth than making a sense from their mind.

NL: Arrogante mannen met kennis maken meer lawaai uit hun mond dan het maken van een zin uit hun geest.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Respect cannot be inherited, respect is the result of right actions.

NL: Respect kan niet worden geërfd, respect is het resultaat van juiste acties.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


No tricks, no tools, but talent makes a task truly top class.

NL: Geen trucs, geen gereedschap, maar talent maakt een taak echt topklasse.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


State first, subject second, statesman last.

NL: Staat eerst, onderwerp tweede, staatsman laatste.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Creativity without discipline will struggle, creativity with discipline will succeed.

NL: Creativiteit zonder discipline zal worstelen, creativiteit met discipline zal slagen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Parents expect only two things from their children, obedience in their childhood and respect in their adulthood.

NL: Ouders verwachten slechts twee dingen van hun kinderen, gehoorzaamheid in hun jeugd en respect in hun volwassenheid.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Father has a strengthening character like the sun and mother has a soothing temper like the moon.

NL: Vader heeft een sterk karakter zoals de zon en moeder heeft een rustgevend humeur zoals de maan.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Cowards say it can’t be done, critics say it shouldn’t have been done, creator say well done.

NL: Lafaards zeggen dat het niet kan, critici zeggen dat het niet had moeten gebeuren, de schepper zegt goed gedaan.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


During a conversation, listening is as powerful as loving.

NL: Tijdens een gesprek is luisteren even krachtig als liefdevol.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


If thinking should precede acting, then acting must succeed thinking.

NL: Als denken vooraf moet gaan aan handelen, dan moet handelen slagen met denken.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Making a product is just an activity, making a profit on a product is the achievement.

NL: Het maken van een product is slechts een activiteit, het maken van winst op een product is de prestatie.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Some of us can live without a society but not without a family.

NL: Sommigen van ons kunnen leven zonder een samenleving, maar niet zonder familie.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The job of feets is walking, but their hobby is dancing.

NL: Het werk van voeten loopt, maar hun hobby danst.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


He who sacrifices his respect for love basically burns his body to obtain the light.

NL: Hij die zijn respect voor liefde opoffert, verbrandt zijn lichaam om het licht te verkrijgen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


What luck has gave you will probably leave you.

NL: Wat een geluk je hebt gegeven zal je waarschijnlijk verlaten.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


When you were making excuses someone else was making enterprise.

NL: Toen je excuses aan het maken was iemand anders ondernemen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In united families, they might sleep with half filled stomach but no one sleeps with empty stomach.

NL: In verenigde gezinnen slapen ze misschien met een halfvolle maag, maar niemand slaapt met een lege maag.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


You can take the Indian out of the family, but you cannot take the family out of the Indian.

NL: Je kunt de indiaan uit de familie halen, maar je kunt de familie niet uit de indiaan halen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In your name, the family name is at last because it’s the family name that lasts.

NL: In jouw naam is de familienaam eindelijk omdat het de familienaam is die blijft.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In a democracy government is the God.

NL: In een democratische regering is de God.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Music is the fastest motivator in the world.

NL: Muziek is de snelste motivator ter wereld.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Common man’s patience will bring him more happiness than common man’s power.

NL: Het geduld van de gewone man zal hem meer geluk brengen dan de macht van de gewone man.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


An invention is a responsibility of the individual, society cannot invent, it can only applaud the invention and inventor.

NL: Een uitvinding is een verantwoordelijkheid van het individu, de samenleving kan niet uitvinden, het kan alleen maar de uitvinding en uitvinder toejuichen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A true professional not only follows but loves the processes, policies and principles set by his profession.

NL: Een echte professional volgt niet alleen de processen, het beleid en de principes van zijn beroep.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A professional who doesn’t deliver as committed is not just lazy, he is a liar.

NL: Een professional die niet levert als toegewijd is niet alleen lui, hij is een leugenaar.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Good becomes better by playing against better, but better doesn’t become the best by playing against good.

NL: Goed wordt beter door beter te spelen tegen beter, maar beter wordt het niet het beste door tegen goed te spelen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Let someone else be the most powerful country, make ours the most peaceful country.

NL: Laat iemand anders het machtigste land zijn, maak van ons land het meest vredig.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A good swordsman is more important than a good sword.

NL: Een goede zwaardvechter is belangrijker dan een goed zwaard.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In any game, the game itself is the prize, no matter who wins, ultimately both lose the game.

NL: In elk spel, het spel zelf is de prijs, ongeacht wie wint, uiteindelijk beide verliezen het spel.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


It is the sweat of the servants that make their squire look smart.

NL: Het zweet van de bedienden laat hun schildknaap er slim uitzien.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Power does not pardon, power punishes.

NL: Macht vergeeft niet, macht straft.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In a democracy, there will be more complaints but less crisis, in a dictatorship more silence but much more suffering.

NL: In een democratie zullen er meer klachten komen, maar minder crisis, in een dictatuur meer stilte maar veel meer lijden.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Fashion doesn’t make you perfect, but it makes you pretty.

NL: Mode maakt je niet perfect, maar het maakt je mooi.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Texting is not talking and a phone is not a friend.

NL: Sms’en is niet praten en een telefoon is geen vriend.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The purpose of a profession is to fulfil the personal wishes of a prospect.

NL: Het doel van een beroep is te voldoen aan de persoonlijke wensen van een vooruitzicht.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Dresses won’t worn out in the wardrobe, but that is not what dresses are designed for.

NL: Jurken zullen niet versleten zijn in de kledingkast, maar daar zijn jurken niet voor ontworpen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Dresses don’t look beautiful on hangers.

NL: Jurken zien er niet mooi uit op hangers.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


It’s time to shop high heels if your fiance kisses you on the forehead.

NL: Het is tijd om hoge hakken te shoppen als je verloofde je op het voorhoofd kust.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A poor, who hates power, once become powerful, hates poor.

NL: Een arme, die macht haat, ooit machtig werd, haat arm.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


If your prudence stops you every time from taking an action, then you are no more prudent, you are frightened.

NL: Als je voorzichtigheid je elke keer weer tegenhoudt om actie te ondernemen, dan ben je niet voorzichtiger, je bent bang.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Hands can cook, hands can create, hands can kill. There is no better tool than our hands.

NL: Handen kunnen koken, handen kunnen maken, handen kunnen doden. Er is geen beter gereedschap dan onze handen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Take care of your costume and your confidence will take care of itself.

NL: Zorg voor uw kostuum en uw vertrouwen zal zorgen voor zichzelf.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Hunger gives flavour to the food.

NL: Honger geeft smaak aan het eten.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


With right fashion, every female would be a flame.

NL: Met de juiste mode, zou elke vrouw een vlam zijn.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Diet food is not a meal its a medicine.

NL: Dieet is geen maaltijd, het is een medicijn.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


All worries are less with wine.

NL: Alle zorgen zijn minder met wijn.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Some people when they see cheese, chocolate or cake they don’t think of calories.

NL: Sommige mensen denken niet aan calorieën als ze kaas, chocolade of taart zien.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The salt is to the food, what soul is to the body.

NL: Het zout is voor het voedsel, wat voor ziel is voor het lichaam.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A good food is mouthwatering when you see it and finger licking when you eat it.

NL: Een goed voedsel is mondwater wanneer je het ziet en vinger likken wanneer je het eet.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


We love our mother because she cares and also because she cooks.

NL: We houden van onze moeder omdat ze erom geeft en ook omdat ze kookt.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Any girl with a grin never looks grim.

NL: Een meisje met een grijns ziet er nooit grimmig uit.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


An old fashioned outfit is not a costume, it’s a comedy.

NL: Een ouderwetse outfit is geen kostuum, het is een komedie.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


You cannot choose your face but you can choose your dress.

NL: U kunt uw gezicht niet kiezen, maar u kunt uw jurk kiezen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


During your struggle society is not a bunch of flowers, it is a bunch of cactus.

NL: Tijdens jullie strijd is de samenleving geen stelletje bloemen, maar een stelletje cactussen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In the business people with expertise, experience and evidence will make more profitable decisions than people with instinct, intuition and imagination.

NL: In het bedrijfsleven zullen mensen met expertise, ervaring en bewijs meer winstgevende beslissingen nemen dan mensen met instinct, intuïtie en verbeelding.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Passion makes you good, but pride stops you to get better.

NL: Passie maakt je goed, maar trots houdt je tegen om beter te worden.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The smell of the sweat is not sweet, but the fruit of the sweat is very sweet.

NL: De geur van het zweet is niet zoet, maar de vrucht van het zweet is erg zoet.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The mistakes of the world are warning message for you.

NL: De fouten van de wereld zijn een waarschuwingsboodschap voor jou.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Don’t mention your move before you make a move.

NL: Zeg niets over je zet voordat je iets doet.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The decision is your own voice, an opinion is the echo of someone else’s voice.

NL: De beslissing is je eigen stem, een mening is de echo van iemand anders zijn stem.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Fear of failure is fiction, face this fact and fear will fall.

NL: Angst voor falen is fictie, onder ogen zien dit feit en angst zal vallen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A powerful process automatically takes care of progress, productivity and profits.

NL: Een krachtig proces zorgt automatisch voor vooruitgang, productiviteit en winst.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In general, poor is polite and rich is rude.

NL: Over het algemeen is arm beleefd en rijk onbeleefd.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Anything which you have in profusion is poison

NL: Alles wat je in overvloed hebt is vergif.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Prudence is precaution, prudence is protection.

NL: Prudence is voorzorg, voorzichtigheid is bescherming.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Most of the people readily accept the principle but resist its practice.

NL: De meeste mensen accepteren het principe maar verzetten zich tegen de praktijk.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


An assembly is extra slow in taking actions.

NL: Een bijeenkomst is extra traag in het ondernemen van acties.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


If where you are is worthwhile then where you are from doesn’t matter.

NL: Als waar je bent de moeite waard is dan waar je bent vandaan maakt niet uit.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


For few matters you need to be solo, for some matters you need soul mate and for many matters you need society,

NL: Voor weinig zaken moet je solo zijn, voor sommige zaken heb je zielsverwant nodig en voor veel zaken heb je de samenleving nodig,

— Amit Kalantri, Wealth of Words


If she says goodbye, someone else will say hi.

NL: Als ze afscheid neemt, zal iemand anders hallo zeggen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Music shouldn’t be just a tune, it should be a touch.

NL: Muziek zou niet alleen een deuntje moeten zijn, het zou een aanraking moeten zijn.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Routine ruins the life, variety vitalise the life.

NL: Routine ruïneert het leven, verscheidenheid vitaliseert het leven.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


In modern times couples are more concerned about loyalty than love.

NL: In de moderne tijd maken koppels zich meer zorgen over loyaliteit dan over liefde.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Civilians enjoy their time because soldiers sacrifice their time.

NL: Burgers genieten van hun tijd omdat soldaten hun tijd opofferen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Before we complicated life with money, machines and missiles we did well with morals, manpower and meetings.

NL: Voordat we het leven ingewikkeld maakten met geld, machines en raketten, deden we het goed met moraal, mankracht en vergaderingen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Mixing old wine with new wine is stupidity, but mixing old wisdom with new wisdom is maturity.

NL: Het mengen van oude wijn met nieuwe wijn is dom, maar het mengen van oude wijsheid met nieuwe wijsheid is volwassenheid.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The wrong man is not always wrong because of his wrong actions, often he is wrong because of no actions.

NL: De verkeerde man is niet altijd verkeerd vanwege zijn verkeerde daden, vaak heeft hij het fout vanwege geen daden.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Words are better than weapons, wisdom is better than war.

NL: Woorden zijn beter dan wapens, wijsheid is beter dan oorlog.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Don’t compare the size of your roof with the size of the sky.

NL: Vergelijk de grootte van je dak niet met de grootte van de lucht.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Brilliance of the brain must be admired more than beauty of the body.

NL: Briljantheid van de hersenen moet meer worden bewonderd dan schoonheid van het lichaam.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Uniform of a soldier and uniform of a student both are equally needed for the nation.

NL: Uniform van een soldaat en uniform van een student beide zijn net zo nodig voor de natie.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Simplicity saves strength.

NL: Eenvoud bespaart kracht.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Action achieves ambition.

NL: Actie bereikt ambitie.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Rich can live better than poor but they cannot live without poor.

NL: Rijk kan beter leven dan arm, maar ze kunnen niet leven zonder arm.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Education makes your maths better, not necessarily your manners.

NL: Onderwijs maakt je wiskunde beter, niet per se je manieren.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Don’t always use prudence for precaution, sometimes use it for progress.

NL: Gebruik niet altijd voorzichtigheid uit voorzorg, soms gebruiken voor vooruitgang.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Faster is fatal, slower is safe.

NL: Sneller is fataal, langzamer is veilig.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


The world is administered by rich but it is constructed by poor.

NL: De wereld wordt bestuurd door rijken, maar wordt gebouwd door armen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Health is hearty, health is harmony, health is happiness.

NL: Gezondheid is stevig, gezondheid is harmonie, gezondheid is geluk.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


A slip of the foot may injure your body, but a slip of the tongue will injure your bond.

NL: Een slip van de voet kan uw lichaam verwonden, maar een slip van de tong zal uw band verwonden.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


One who doesn’t recognise an opportunity is bigger loser than one who tries his hand at an opportunity.

NL: Iemand die een kans niet herkent is een grotere verliezer dan iemand die zijn hand probeert bij een kans.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


War is not just the shower of bullets and bombs from both sides, it is also the shower of blood and bones on both sides.

NL: Oorlog is niet alleen de regen van kogels en bommen van beide kanten, het is ook de regen van bloed en botten aan beide kanten.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


My spouse is my shield, my spouse is my strength.

NL: Mijn echtgenoot is mijn schild, mijn echtgenoot is mijn kracht.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Principles in a poor is admirable as politeness in a prince.

NL: Principes in een arme is bewonderenswaardig als beleefdheid in een prins.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Seed becomes tree, son becomes stranger.

NL: Zaad wordt boom, zoon wordt vreemder.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


Before you worry about the beauty of your body, worry about the health of your body.

NL: Voordat je je zorgen maakt over de schoonheid van je lichaam, maak je zorgen over de gezondheid van je lichaam.

— Amit Kalantri, Wealth of Words


You can not control the thought, but you can control the tongue.

NL: Je kunt de gedachte niet beheersen, maar je kunt de tong beheersen.

— Amit Kalantri, Wealth of Words