Allan Lokos quotes | 10 quotes van Allan Lokos

Ben je op zoek naar een Allan Lokos quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Allan Lokos quotes. Veel leesplezier!

Allan Lokos quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Allan Lokos verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Allan Lokos quotes:

Don’t believe everything you think. Thoughts are just that – thoughts.

NL: Geloof niet alles wat je denkt. Gedachten zijn gewoon dat – gedachten.

— Allan Lokos, Pocket Peace: Effective Practices for Enlightened Living


We must accept the reality that the causes of impatience travel a two-way street.

NL: We moeten de realiteit accepteren dat de oorzaken van ongeduld een tweerichtingsverkeer zijn.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


The art of peaceful living comes down to living compassionately & wisely.

NL: De kunst van vredig leven komt neer op medelevend en verstandig leven.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


Patience is a natural consequence of the cultivation of compassion & love, for ourselves and all beings.

NL: Geduld is een natuurlijk gevolg van de cultivatie van mededogen en liefde, voor onszelf en alle wezens.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


To advance spiritually requires a method of practice & determination to carry it out.

NL: Om spiritueel vooruit te komen vereist een methode van oefening en vastberadenheid om het uit te voeren.

— Allan Lokos, Pocket Peace: Effective Practices for Enlightened Living


Understanding the true nature of things, or seeing things as they really are, is the ground of wisdom.

NL: Het begrijpen van de ware aard van dingen, of het zien van dingen zoals ze werkelijk zijn, is de grond van wijsheid.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


Peace can be found within, no matter the external circumstances.

NL: Vrede kan worden gevonden binnen, ongeacht de externe omstandigheden.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


Patience is supported & nurtured by a quality of forgiveness.

NL: Geduld wordt ondersteund & gevoed door een kwaliteit van vergeving.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


One of the best ways to support the development of patience is to cultivate happiness with yourself.

NL: Een van de beste manieren om de ontwikkeling van geduld te ondersteunen is het cultiveren van geluk met jezelf.

— Allan Lokos, Patience: The Art of Peaceful Living


Our greatest happiness comes from the experience of love & compassion.

NL: Ons grootste geluk komt voort uit de ervaring van liefde en mededogen.

— Allan Lokos, Pocket Peace: Effective Practices for Enlightened Living