Alin Sav quotes | 43 quotes van Alin Sav

Ben je op zoek naar een Alin Sav quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Alin Sav quotes. Veel leesplezier!

Alin Sav quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Alin Sav verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Alin Sav quotes:

If you are too big to be impacted by your local church, then maybe you are to small to impact the world.

NL: Als je te groot bent om beïnvloed te worden door je lokale kerk, dan ben je misschien te klein om de wereld te beïnvloeden.

— Alin Sav


If we would enter God’s reality, all the unknown things would become logical.

NL: Als we Gods werkelijkheid zouden binnengaan, zouden alle onbekende dingen logisch worden.

— Alin Sav


If you´re not ready to face death, you´re not ready to face life.

NL: Als je nog niet klaar bent om de dood onder ogen te zien, ben je nog niet klaar om het leven onder ogen te zien.

— Alin Sav


Do not change your clothes, change your thoughts.

NL: Verkleed je niet, verander van gedachten.

— Alin Sav


Be ready to do things, your friends are afraid to do today.

NL: Wees klaar om dingen te doen, je vrienden zijn bang om vandaag te doen.

— Alin Sav


Be the voice, that can be heard without a microphone.

NL: Wees de stem, die gehoord kan worden zonder microfoon.

— Alin Sav


If the stage doesn´t change you, you can change people without being on a stage.

NL: Als het podium je verandert, kun je mensen veranderen zonder op een podium te staan.

— Alin Sav


If you can`t listen to people, they hardly will follow you.

NL: Als je niet naar mensen kunt luisteren, zullen ze je nauwelijks volgen.

— Alin Sav


You don´t need a stage to prove that you´re a bad speaker.

NL: Je hebt een podium nodig om te bewijzen dat je een slechte spreker bent.

— Alin Sav


You really don´t need followers to prove that you´re not a leader.

NL: Je hebt echt geen volgelingen nodig om te bewijzen dat je geen leider bent.

— Alin Sav


Influence can be the worst gun nowadays.

NL: Invloed kan tegenwoordig het slechtste wapen zijn.

— Alin Sav


Never stop dreaming, but please stop sleeping!

NL: Stop nooit met dromen, maar stop alsjeblieft met slapen!

— Alin Sav


The way to peace is not love, but Christ.

NL: De weg naar vrede is niet liefde, maar Christus.

— Alin Sav


I am not grown up, because I grow everyday.

NL: Ik ben niet volwassen, want ik groei elke dag.

— Alin Sav


If the vision is not strong enough to motivate me, I am part of the wrong vision.

NL: Als de visie niet sterk genoeg is om me te motiveren, ben ik deel van de verkeerde visie.

— Alin Sav


Real leaders can change the world, but the world will not change real leaders.

NL: Echte leiders kunnen de wereld veranderen, maar de wereld zal geen echte leiders veranderen.

— Alin Sav


You don´t need internet connection to connect to God.

NL: Je hebt geen internetverbinding nodig om verbinding te maken met God.

— Alin Sav


People who steal your time are much more dangerous than people who steal your money.

NL: Mensen die jouw tijd stelen zijn veel gevaarlijker dan mensen die jouw geld stelen.

— Alin Sav


When you’re about to judge, look in the mirror and start.

NL: Als je gaat oordelen, kijk dan in de spiegel en begin.

— Alin Sav


If people buy your story, you’ll never run dry.

NL: Als mensen je verhaal geloven, zal je nooit drooglopen.

— Alin Sav


Pay attention before speaking for attention.

NL: Let op voordat je om aandacht vraagt.

— Alin Sav


Everytime you fall, you fly for a second.

NL: Elke keer als je valt, vlieg je even.

— Alin Sav


Sometimes you win friends, sometimes you lose friends. Both can help you to grow faster.

NL: Soms win je vrienden, soms verlies je vrienden. Beide kunnen je helpen sneller te groeien.

— Alin Sav


Listening is more important than solutioning.

NL: Luisteren is belangrijker dan oplossen.

— Alin Sav


Motivational and moral books can change your present and future. Only The Bible can change your past.

NL: Motivationele en morele boeken kunnen jullie heden en toekomst veranderen. Alleen de Bijbel kan je verleden veranderen.

— Alin Sav


If your vision is bigger than you are, look for partners who are bigger than your vision.

NL: Als je visie groter is dan je bent, zoek dan naar partners die groter zijn dan je visie.

— Alin Sav


We do repent not to be forgiven, but because we are forgiven.

NL: We hebben berouw niet om vergeven te worden, maar omdat we vergeven zijn.

— Alin Sav


Your best dreams happen when you wake up.

NL: Je beste dromen gebeuren als je wakker wordt.

— Alin Sav


Dream big, but do not fall asleep.

NL: Droom groot, maar val niet in slaap.

— Alin Sav


I am a little bit of everything that I´ve ever read or said.

NL: Ik ben een beetje van alles wat ik ooit gelezen of gezegd heb.

— Alin Sav


If you stop learning, you start dying.

NL: Als je stopt met leren, ga je dood.

— Alin Sav


Maybe we live in danger, but we live not in fear.

NL: Misschien leven we in gevaar, maar we leven niet in angst.

— Alin Sav


Think big, dream big, stay humble and act now.

NL: Denk groot, droom groot, blijf nederig en acteer nu.

— Alin Sav


A good question is always a question that helps you and me grow, no matter what the answer might be.

NL: Een goede vraag is altijd een vraag die ons helpt om te groeien, wat het antwoord ook mag zijn.

— Alin Sav


Leaders walk by faith, managers walk alone.

NL: Leiders lopen door geloof, managers lopen alleen.

— Alin Sav


If you need only 10 minutes to speak about a topic that requires 60 minutes, then you are a good speaker. If you need 60 minutes to speak about a topic which requires only 10 minutes, then you are a Romanian preacher.

NL: Als je slechts 10 minuten nodig hebt om te spreken over een onderwerp dat 60 minuten duurt, dan ben je een goede spreker. Als u 60 minuten nodig hebt om te spreken over een onderwerp dat slechts 10 minuten duurt, dan bent u een Roemeense prediker.

— Alin Sav


Invest in studies which encourages you to invest in people.

NL: Investeer in studies die je aanmoedigen om te investeren in mensen.

— Alin Sav


If you are 100% sure that you live, why don´t you live 100%?

NL: Als je 100% zeker bent dat je leeft, waarom leef je dan 100%?

— Alin Sav


I always keep my dreams so high, that you can keep laughing about it and I can keep growing for it.

NL: Ik hou mijn dromen altijd zo hoog, dat jij er om kunt blijven lachen en ik er voor kan blijven groeien.

— Alin Sav


Speaking doesn´t make you a Leader, but if you have Leadership skills, people want to hear you speak.

NL: Spreken maakt je een leider, maar als je leiderschapsvaardigheden hebt, willen mensen je horen praten.

— Alin Sav


An idea that does not take some risks, is probably an idea not worth taking.

NL: Een idee dat geen risico’s neemt, is waarschijnlijk een idee dat het niet waard is om te nemen.

— Alin Sav


If you want to change your nation, you have to start a conversation.

NL: Als je je land wilt veranderen, moet je een gesprek beginnen.

— Alin Sav


The growthzone is the zone where teacher and student are both students.

NL: De groeizone is de zone waar zowel leraar als student studenten zijn.

— Alin Sav