Alice Hoffman quotes | 10 quotes van Alice Hoffman

Ben je op zoek naar een Alice Hoffman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Alice Hoffman quotes. Veel leesplezier!

Alice Hoffman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Alice Hoffman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Alice Hoffman quotes:

There are some things, after all, that Sally Owens knows for certain: Always throw spilled salt over your left shoulder. Keep rosemary by your garden gate. Add pepper to your mashed potatoes. Plant roses and lavender, for luck. Fall in love whenever you can.

NL: Er zijn tenslotte een aantal dingen die Sally Owens zeker weet: Gooi altijd gemorst zout over je linkerschouder. Hou rozemarijn bij je tuinpoort. Voeg peper toe aan je aardappelpuree. Plant rozen en lavendel, voor geluk. Word verliefd wanneer je kunt.

— Alice Hoffman, Practical Magic


Do you ever just put your arms out and just spin and spin and spin? Well, that’s what love is like; everything inside of you tells you to stop before you fall, but for some reason you just keep going.

NL: Sla je ooit gewoon je armen uit en draai en draai? Nou, dat is hoe liefde is; alles in je zegt je om te stoppen voordat je valt, maar om een of andere reden blijf je gewoon doorgaan.

— Alice Hoffman, Practical Magic


When all is said and done, the weather and love are the two elements about which one can never be sure.

NL: Wanneer alles gezegd en gedaan is, zijn het weer en de liefde de twee elementen waarover men nooit zeker kan zijn.

— Alice Hoffman, Here on Earth


When I walk, I walk with you. Where I go, you’re with me always.

NL: Als ik loop, loop ik met je mee. Waar ik ga, ben jij altijd bij mij.

— Alice Hoffman, The Story Sisters


…he had a way of taking your hand which made it clear he’d have to be the one to let go.”From Alice Hoffman’s “Local Girls”, pg.102.

NL: Hij had een manier om je hand te pakken… waardoor het duidelijk werd dat hij degene moest zijn die los moest laten.”Van Alice Hoffman’s “Local Girls,” pg.102.

— Alice Hoffman, Local Girls


Sometimes the right thing feels all wrong until it is over and done with.

NL: Soms voelt het juiste aan tot het voorbij is.

— Alice Hoffman, Practical Magic


Unrequited love is so boring. Weeping under a blue-black sky is for suckers or maniacs.

NL: Onbeantwoorde liefde is zo saai. Huilen onder een blauw-zwarte lucht is voor sukkels of maniakken.

— Alice Hoffman, Practical Magic


We are only an instant, that’s true. But we are eternal.

NL: We zijn maar een moment, dat is waar. Maar we zijn eeuwig.

— Alice Hoffman, The Foretelling


But in battle you cannot tell another when it is his time to enter the World-to-Come, nor is it possible to keep any man in this world when he wishes to leave it behind.

NL: Maar in de strijd kun je niemand vertellen wanneer het zijn tijd is om de wereld binnen te gaan, noch is het mogelijk om iemand in deze wereld te houden wanneer hij het wil achterlaten.

— Alice Hoffman, The Dovekeepers


You can get addicted to trouble if you’re not careful.

NL: Je kunt verslaafd raken aan problemen als je niet oppast.

— Alice Hoffman, Turtle Moon