Alaric Hutchinson quotes | 11 quotes van Alaric Hutchinson

Ben je op zoek naar een Alaric Hutchinson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Alaric Hutchinson quotes. Veel leesplezier!

Alaric Hutchinson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Alaric Hutchinson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Alaric Hutchinson quotes:

Vulnerability really means to be strong and secure enough within yourself that you are able to walk outside without your armor on. You are able to show up in life as just you. That is genuine strength and courage. Armor may look tough, but all it does is mask insecurity and fear.

NL: Kwetsbaarheid betekent echt sterk en veilig genoeg zijn in jezelf dat je in staat bent om naar buiten te lopen zonder je harnas aan. Je bent in staat om te verschijnen in het leven als alleen jij. Dat is echte kracht en moed. Het harnas mag er stoer uitzien, maar alles wat het doet is onzekerheid en angst maskeren.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


Relationships are steppingstones for the evolution of our consciousness. Each interaction we have, be it one of joy or contrast, allows us to learn more about who we are and what we want in this lifetime. They bring us into greater alignment…as long as we continue to move forward and do not get attached to hurt, anger, or being a victim.

NL: Relaties zijn trappen voor de evolutie van ons bewustzijn. Elke interactie die we hebben, of het nu een van vreugde of contrast is, stelt ons in staat om meer te leren over wie we zijn en wat we willen in dit leven. Ze brengen ons in een betere afstemming… zolang we verder gaan en niet gehecht raken aan pijn, woede of slachtoffer zijn.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


Love is being able to view a situation without adding duality to it.

NL: Liefde is in staat om een situatie te bekijken zonder er dualiteit aan toe te voegen.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


It’s all about reprogramming our minds to focus more on what brings us joy.

NL: Het gaat allemaal over het herprogrammeren van onze geest om meer te focussen op wat ons vreugde brengt.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


Practice bravery every day and the self-worth will come.

NL: Oefen dapperheid elke dag en de eigenwaarde zal komen.

— Alaric Hutchinson


Bravery is listening even when you don’t want to hear it.

NL: Bravery luistert zelfs als je het niet wilt horen.

— Alaric Hutchinson


Bravery is the choice to show up and listen to another person, be it a loved one or perceived foe, even when it is uncomfortable, painful, or the last thing you want to do.

NL: Dapperheid is de keuze om naar een andere persoon te komen luisteren, of het nu een geliefde is of een ervaren vijand, zelfs als het ongemakkelijk, pijnlijk of het laatste is wat je wilt doen.

— Alaric Hutchinson


Negative means separating energies, while positive means unifying energies. It’s not about being ‘good’ or ‘bad’ – energy is quite neutral, actually… one just feels better. Simply imagine that being negative creates distance between the hearts of two people, while being positive brings them closer together.

NL: Negatief betekent het scheiden van energieën, terwijl positief betekent het verenigen van energieën. Het gaat er niet om dat je goed of slecht bent. De energie is vrij neutraal, eigenlijk… men voelt zich gewoon beter. Stel je voor dat negatief zijn afstand creëert tussen de harten van twee mensen, terwijl positief zijn hen dichter bij elkaar brengt.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


We are treated exactly the way we expect to be treated by the world and its people.

NL: We worden behandeld zoals we verwachten te worden behandeld door de wereld en haar mensen.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


All beliefs are equally valid.

NL: Alle overtuigingen zijn even geldig.

— Alaric Hutchinson, Living Peace


If we feel good, we can keep going in the direction of the reality we’re creating. If we don’t feel good, we may reflect upon our beliefs and change them according to the reality we do wish to create.

NL: Als we ons goed voelen, kunnen we doorgaan in de richting van de realiteit die we creëren. Als we ons niet goed voelen, kunnen we nadenken over onze overtuigingen en ze veranderen volgens de realiteit die we willen creëren.

— Alaric Hutchinson, Living Peace