Aaron Lauritsen quotes | 27 quotes van Aaron Lauritsen

Ben je op zoek naar een Aaron Lauritsen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Aaron Lauritsen quotes. Veel leesplezier!

Aaron Lauritsen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Aaron Lauritsen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Aaron Lauritsen quotes:

The struggles we endure today will be the ‘good old days’ we laugh about tomorrow.

NL: De strijd die we vandaag doorstaan zal de goede oude dagen zijn waar we morgen om lachen.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Those who achieve the extraordinary are usually the most ordinary because they have nothing to prove to anybody. Be Humble.

NL: Degenen die het buitengewone bereiken zijn meestal het meest gewone omdat ze niets te bewijzen hebben aan iemand. Wees nederig.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


It’s in those quiet little towns, at the edge of the world, that you will find the salt of the earth people who make you feel right at home.

NL: Het is in die rustige kleine stadjes, aan de rand van de wereld, dat je het zout van de aarde mensen zult vinden die je je thuis laten voelen.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Life’s trials will test you, and shape you, but don’t let them change who you are.”~ Aaron Lauritsen, ‘100 Days Drive

NL: De proeven van het leven zullen je testen, en je vorm geven, maar laat ze niet veranderen wie je bent.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


From this point forward, you don’t even know how to quit in life.”~ Aaron Lauritsen, ‘100 Days Drive

NL: Vanaf dit punt weet je niet eens hoe je moet stoppen in het leven.

— Aaron Lauritsen


True friends don’t come with conditions.

NL: Echte vrienden komen niet met voorwaarden.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


The high road of grace will get you somewhere a whole lot faster then the freeway of spite.

NL: De hoge weg van genade zal je ergens een heel stuk sneller dan de snelweg van wrok.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


The highway of grace will get you somewhere a whole lot faster then the freeway of spite.

NL: De snelweg van de genade zal je ergens een heel stuk sneller dan de snelweg van de wrok.

— Aaron Lauritsen


Be a team player, not a bandwagon jumper.

NL: Wees een teamspeler, geen bandwagonspringer.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


There is strange comfort in knowing that no matter what happens today, the Sun will rise again tomorrow.

NL: Het is een vreemde troost te weten dat wat er vandaag ook gebeurt, de Zon morgen weer zal opstaan.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


The freedom of the open road is seductive, serendipitous and absolutely liberating.

NL: De vrijheid van de open weg is verleidelijk, serendipiteus en absoluut bevrijdend.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


At some point, you just gotta forgive the past, your happiness hinges on it.

NL: Op een gegeven moment moet je het verleden vergeven, je geluk hangt er vanaf.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


We love our partners for who they are, not for who they are not.

NL: We houden van onze partners om wie ze zijn, niet om wie ze niet zijn.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Explore, Experience, Then Push Beyond.

NL: Explore, Experience, Then Push Beyond.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Travel is costly yes, but it pays dividends too.

NL: Reizen is duur ja, maar het betaalt ook dividenden.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


If you didn’t earn something, it’s not worth flaunting.

NL: Als je niets verdiend hebt, is het het niet waard om te pronken.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Without struggle, success has no value.

NL: Zonder strijd heeft succes geen waarde.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


There is no such thing as loving a child too much.

NL: Er bestaat niet zoiets als te veel van een kind houden.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


It’s the ‘everyday’ experiences we encounter along the journey to who we wanna be that will define who we are when we get there.

NL: Het is de dagelijkse ervaringen die we tegenkomen tijdens de reis naar wie we willen zijn dat zal bepalen wie we zijn als we er zijn.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Successes are those highlights of life we look back on with a smile. But it’s the day to day grind of getting them that defines the laugh lines etched until the end of time. Enjoy each moment along the way

NL: Succes zijn die hoogtepunten van het leven waarop we terugkijken met een glimlach. Maar het is de dag tot dag grind van het krijgen van hen die de lachlijnen geëtst tot het einde van de tijd definieert. Geniet van elk moment onderweg

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


There’s more to a person than flesh. Judge others by the sum of their soul and you’ll see that beauty is a force of light that radiates from the inside out.

NL: Een mens heeft meer dan vlees. Beoordeel anderen op de som van hun ziel en je zult zien dat schoonheid een kracht van licht is die van binnenuit straalt.

— Aaron Lauritsen


Building bridges is the best defence against ignorance.

NL: Het bouwen van bruggen is de beste verdediging tegen onwetendheid.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Anyone can choose to have success, but only the patient ones will get rewarded by it. Be relentless in chasing your dreams.

NL: Iedereen kan ervoor kiezen om succes te hebben, maar alleen de patiënten zullen beloond worden. Wees meedogenloos in het achtervolgen van je dromen.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Don’t live off your past successes or failures, live for the next big pursuit.

NL: Leef niet van je successen of mislukkingen uit het verleden, leef voor de volgende grote achtervolging.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


Integrity is something we show, not proclaim.

NL: Integriteit is iets wat we laten zien, niet verkondigen.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


The only real certainty is that if you get to live, you gotta die. Live life now.

NL: De enige echte zekerheid is dat als je blijft leven, je moet sterven. Leef nu het leven.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip


The funny thing about money is that you can’t take it with you, so don’t try to.

NL: Het grappige aan geld is dat je het niet mee kunt nemen, dus probeer het niet.

— Aaron Lauritsen, 100 Days Drive: The Great North American Road Trip